logotype

Que sabemos hoxe acerca de Xesús de Nazaret?

ENCRUCILLADA, nº 194, setembre-outubre 2015, 377-398